SEVENTEEN, truyền thông nước ngoài tập trung ... "Mong chúng ta trở thành một với CARAT thông qua âm nhạc"

 

Elite Daily M → NME Anh ln lượt nhn được các đánh giá tt.

세븐틴이 해외 매체들의 연이은 호평을 받고 있다. 멤버들은 매체들을 통해 2022년은 캐럿과 세븐틴이 음악으로 하나 되는 한 해가 됐으면 좋겠다고 바랐다. /플레디스 제공
 

Nguồn : Cung cp bi Pledis

[The Fact | [Phóng viên Jeong Byeong-geun] Nhóm Seventeen (S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, The8, Mingyu, DK, Seungkwan, Vernon, Dino) đang nhn được s quan tâm ca truyn thông nước ngoài.

Gn đây, tp chí âm nhc ni tiếng ca Anh NME và phương tin truyn thông M Elite Daily đã đưa tin chi tiết v màn trình din ca Seventeen vào năm 2021 và k nhiu câu chuyn khác nhau v d án và âm nhc năm 2021 'Power of Love' ca Seventeen.

NME cho biết, "Đối vi SEVENTEEN, năm 2021 là mt năm trưởng thành vi tư cách là mt nhc sĩ và không ngng tiến v phía trước. D án 'Power of Love' ca SEVENTEEN đã bt đu, và hai mini album" Your Choice "và" Attacca ", mt k nguyên thay đi đã bt đu , bao gm nhng n lc vi tư cách là mt ngh sĩ solo và s kết hp mi ca các d án đơn v. "

Đáp li, Seventeen nói: "Seventeen, người đã ri xa hình tượng nam sinh, đó là mt s thay đi t nhiên xy ra bi vì chúng tôi ln lên, vì vy âm nhc gn đây nht là gn nht vi ngoi hình hin ti ca chúng tôi. Trong tương lai, phong cách ca Seventeen, âm thanh và hình nh s tiếp tc thay đi. "

Elite Daily, mt hãng truyn thông ca M, cũng nói v Seventeen, "K t khi ra mt vào năm 2015, mi năm Seventeen đã tri qua nhng năm tháng có ý nghĩa hơn. Vào tháng 12 năm 2021, h được chn là ngh sĩ K-pop đu tiên được chn là ' Ngh sĩ ca MTV PUSH. Chúng tôi đã viết nên mt trang s mi ”.

Tiếp theo, anh y đ cp rng mini album th 9 "Attacca" đã lt vào bng xếp hng Billboard 200 v trí th 13 và lp k lc tt nht ca chính Seventeen. Khi được hi bí quyết đó là gì, Seventeen nói: "Chúng tôi đã n lc rt nhiu trong tng chi tiết nh ca quá trình chun b. Phn ln nhng gì chúng tôi đt được đu nh vào Carat (câu lc b người hâm m). Vi mi album, chúng tôi phát trin nhiu hơn và tn dng trách nhim ln hơn. Tôi s c gng, "anh ha.

Cui cùng, Seventeen mong mun, "Tôi hy vng năm 2022 s là mt năm mà tt c chúng ta có th làm nhng gì chúng ta mun làm, đt được nhng gì chúng ta mun đt được và cùng nhau ta sáng. Tôi hy vng rng 2022 s là mt năm mà Carat và Seventeen tr thành mt Âm nhc."

 


  • Like 55
  • Comment 13
  • Share 0


 
About the Company | Terms of Use | Privacy Policy
Send Feedback | Sponsors & Advertisement

THE FACT Inc|Representative : 김상규
Communication business registration number : 2006-01232 |Business Registration number : 104-81-76081
주소 : 20F, 189, Seongam-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
fannstar@tf.co.kr|+8210 -3151-9425

Copyright@FAN N STAR All right reserved.

-->